התקשר ל: 052-3348950

עקבו אחרינו גם בפייסבוק: יבוא יצוא מא' ועד ת' 

Meir's Israel, רח' הדר 38 קדרון 70795.  | טל'/פקס: 08 | 8598544. נייד: 052-3348950  | מייל: yamit@meirs.co.il
מאמרמונחים ביבוא - קיצורים נפוצים


FREQUENTLY USED ABBREVIATION
ABT - ABOUT
ACCT - ACCOUNT
A/C - ACCOUNT
AGW - ALL GOING WELL
B/L - BILL OF LADING
B/N - BOOKING NOTE
B/S - BILL OF SALE
B4 - BEFORE
BB - BREAKBULK
BE - BOTH ENDS
BL - BALE
BLK - BULK
BLT - BUILT
BRKRS - BROKERS
C&F - COST AND FREIGHT
CBM - CUBIC METER
CC - CARGO CAPACITY
CFS - CONTAINER FREIGHT STATION
CGO - CARGO
CHOPT - CHARTERER'S OPTION
CHRTS - CHARTERERS
CIF - COST, INSURANCE & FREIGHT
COB - CLEAN ON BOARD
COB - CLOSE OF BUSINESS
COMB - COMBINABLE
COMM - COMMENCE
COMP - COMPLETE
COMS - COMMISSIONS
COP - CUSTOM OF THE PORT
CP - CHARTERER PARTY
CQD - CUSTOMARY QUICK DISPATCH
CYL - CYLINDER
D.O. - DIESEL OIL
DA - DISBURSEMENT ACCOUNT
DDC - DESTINATION DELIVERY CHARGE
DELY - DELIVERY
DEMS - DEMMURAGE
DEQ - DELIVERED EX QUAY
DES - DELIVERED EX SHIP
DIMS - DIMENSIONS
DLOSP - DROPPING LAST OUTWARD SEA PILOT
DOP - DROPPING OUTWARD PILOT
DWT - DEADWEIGHT
EC - EAST COAST
EIU - EVEN IF USED
ER - ENGINEROOM
ETA - ESTIMATED TIME OF ARRIVAL ETD - ESTIMATED TIME OF DEPARTURE
ETS - ESTIMATED TIME OF SAILING
F.O. - FUEL OIL
FAC - FAST AS CAN
FAS - FREE ALONGSIDE SHIP
FEU - 40 FT. EQUIVALENT UNITS
FILO - FREE IN LINER OUT
FIO - FREE IN OUT
FIOS - FREE IN OUT STOWED
FLT - FULL LINER TERMS
FMC - FEDERAL MARITIME COMMISSION
FOB - FREE ON BOARD
FOR - FREE ON RAIL
FOT - FREE ON TRUCK
FPT - FORE PEAK TANK
FRT - FREIGHT
FT - FREIGHT TON
FW - FRESH WATER
GMT - GREENWICH MEAN TIME
GRD - GEARED
GRLS - GEARLESS
GRT - GROSS REGISTERED TON
H/L - HEAVY LIFT
HA - HATCH
HO - HOLD
HOHA - HOLDS/HATCHES
INCL - INCLUDING
ISO - INTERNATIONAL SAFETY ORGANIZATION
LT - LONG TONS; 2,240 LBS
L/C - LAYCAN; LETTER OF CREDIT
L/D - LOADING/DISCHARGING
LAT - LATITUDE
LDG - LOADING
LIFO - LINER IN FREE OUT
LOA - LENGTH OVERALL
LOI - LETTER OF INDEMNITY
LO-LO - LIFT ON LIFT OFF
M - METERS
M/V - MOTOR VESSEL
MIP - MARINE INSURANCE POLICY
MT - METRIC TON; 1,000KGS; 2,204.6LBS
NOR - NOTICE OF READINESS
NOS - NOT OTHERWISE SPECIFIED
NRT - NET REGISTERED TONS
NVOCC - NON VESSEL OPERATING COMMON CARRIER
OWS - OWNERS
P&C - PRIVATE & CONFIDENTIAL
P&I - PROTECTION & INDEMNITY-CLUB
PANDI - PROTECTION & INDEMNITY CLUB
PLS - PLEASE PLTS - PALLETS
POD - PORT OF DISCHARGE
POL - PORT OF LOADING
QTE - QUOTE
R - ARE
RDLY - REDELIVERY
RDR - RADAR
RGE - RANGE
RND - ROUND (VOYAGE)
RNGE - RANGE
RO-RO - ROLL ON ROLL OFF
RQRD - REQUIRED
RT - REVENUE TON
SATCOM - SATELLITE COMMUNICATION
SHEX - SUNDAYS, HOLIDAYS EXCLUDED
SHINC - SUNDAYS, HOLIDAYS INCLUDED
SOC - SHIPPER OWNED CONTAINER
SSHEX - SATURDAYS, SUNDAYS, HOLIDAYS EXCLUDED
SSHINC - SATURDAYS, SUNDAYS, HOLIDAYS INCLUDED
ST - SHORT TONS; 2,000LBS
STBD - STARBOARD
SUB - SUBJECT TO
SWL - SAFE WORKING LOAD
TA - TIME OF ARRIVAL
TC - TIME CHARTER
TCT - TIME CHARTER TRIP
TEU - 20 FT EQUIVALENT UNIT
THC - TERMINAL HANDLING CHARGES
U - YOU
UCE - UNFORESEEN CIRCUMSTANCES EXPECTED
USD - UNITED STATES DOLLARS
USEC - UNITED STATES EAST COAST
USGC - UNITED STATES GULF COAST
USWC - UNITED STATES WEST COAST
UU - UNLESS USED
VOL - VOLUME
WCSA - WEST COAST SOUTHAMERICA
WIBON - WHETHER IN BERTH OR NOT
WIPON - WHETHER IN PORT OR NOT
W/M - WEIGHT OR MEASURE
WOG - WITHOUT GUARANTEE
WP - WEATHER PERMITTING